Daily Archive: Thứ Năm, Tháng Mười Một 15, 2018

Kiến trúc sư

Ngành kiến trúc là ngành đặc thù nằm giữa hai lĩnh vực nghệ thuật và kỹ thuật liên quan đến việc tổ chức sắp xếp không gian, lập hồ sơ thiết kế các công trình kiến trúc. Định nghĩa về nghề Kiến …