Daily Archive: Thứ Năm, Tháng Mười 18, 2018

Ngành Telesales

Với điều hướng phát triển kinh tế mạnh mẽ hiện nay, nghề Telesales thực sự là nghề đang vô cùng khan hiếm nguồn nhân lực. Không phải do lĩnh vực nghề nghiệp không hấp dẫn mà bởi lẽ nhu cầu của các …